Imperium Krisztina de Chatel


over het project

Kortekaas ontwierp het decor voor Imperium van Krisztina de Chatel voor het Holland Festival in 1990. Purcell en intriges aan een zeker hof, hij bouwt een priamide van losse stoelen die na een aanzwellend onweer ineen stort.

meer ...

  • DECOR & LICHT
  • REGIE