Koninklijk Museum voor Midden-Afrika - Tervuren (B)


over het project

Europese aanbesteding gerealiseerd voor het KMMA Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Tervuren. In samenwerking met Stéphane Beel Architecten, Origin, Arup, RCR, Michel Desvigne. Opdrachtgever Regie der Gebouwen. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, start met de verbouwing en renovatie, opening eind 2018. Niek Kortekaas maakt deel uit van het ontwerp team rond Stéphane Beel Architecten. De scenografie ontworpen door Niek Kortekaas, is gebaseerd op een symmetrisch ‘Grid’ opgebouwd uit bestaande historische vitrinekasten en nieuw ontworpen modulaire vitrines. De scenografie vormt een duurzaam instrument waarbinnen het museum team en museologie het verhaal van Centraal- en Midden-Afrika kunnen gaan vertellen. Het ontwerp is sober, dwingend en richtinggevend. Er is gekozen om de originele vitrinekasten van Girault (architect van het museum) zoveel waar mogelijk te behouden, te restaureren en aan te passen voor moderne technieken. De nieuw ontworpen vitrines ogen sober en strak. 

Maquettes waren naast technische tekeningen en renders de belangrijkste instrumenten voor dit ontwerp, gedetaillerd in een schaal van 1/25. Het hele museum is zaal per zaal in maquette gegoten waardoor een heldere communicatie met het musuemteam en de aannemers gevoerd kon worden. De maquettes konden eenvoudig "en route" worden bijgesteld en waren/zijn een gedetailleerde weergave van het gerealiseerde.

Voor dit project werkte Niek Kortekaas nauw samen met Johan Schelfhout, projectmanager en multimedia design, Sjoerd Kortekaas voor al het tekenwerk en Tensy van Herle.

meer ...

  • DECOR & LICHT
  • EXPO
bezoek het KMMA